Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: K | P | Г | Д | И | П | С
Number of items: 10.

K

Kirov, Nikolay (2015) Test System and Software for Evaluation of Students' Knowledge of Programming. Mathematics and natural sciences: Proceedings of the Sixth International Scientific Conference – FMNS2015, 10 – 14 June 2015, 1. pp. 227-232. ISSN 1314-0272

P

Peneva, Juliana and Ivanov, Stanislav (2015) Teaching Information Systems for Bachelor Programs in Computer Science. 4th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics, Bulgaria, Sofia, 24-25 October, University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria : Conference Proceedings. pp. 481-487. ISSN 2367-7635

Г

Георгиева, Мария (2015) Растерна обработка на изображения с използване на честотна филтрация. Working Paper. Електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Георгиева, Мария (2015) Режим на смесване COLOR и приложението му за цветови корекции в Adobe Photoshop. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Д

Джамбазов, Венцислав (2015) Предизвикателството "Индивидуално образование". Университетски дневник (11). pp. 4-5. ISSN 1311-8439

И

Иванов, Мартин П. (2015) Операционна система Android - структура, организация, архитектура. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Иванов, Мартин П. (2015) Особености на работата със сензори и с услугата за местоположение в ОС Android. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

П

Пенева, Юлиана and Иванов, Станислав (2015) Изменения и допълнения в учебните планове по информатика. Осма национална конференция "Образованието в информационното общество". pp. 129-135. ISSN 1314-0752

С

Стоилов, Емил (2015) Проектиране на корпоративни мрежи : Част III Препоръки за използване на VSS и EtherChannel. Technical Report. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Стоилов, Емил (2015) Проектиране на корпоративни мрежи. Част IV Свързване на слоя за достъп с разпределителния слой на мрежата. Инфраструктурни услуги. Technical Report. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

This list was generated on Fri Jan 27 08:22:45 2023 EET.