Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Г | П | Ф
Number of items: 4.

Г

Гухели, Вита (2021) Symbolism in albanian composers art songs from the late twentieth century (Символизъм в соловите песни от албански композитори, писани през втората половина на ХХ век) : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство. PhD thesis, New Bulgarian University.

Гьокче, Мете (2021) Младежките хорове в Турция в края на 20 век и началото на 21 век. Проблеми и перспективи : Автореферат на дисертация за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“. PhD thesis, Нов български университет.

П

Парушев, Дамян (2021) Някои особености на холистичното преподаване по флейта : Автореферат за придобиване на научната и образователна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Ф

Форстер, Анна (2021) Непозната европейска клавирна музика от втората половина на ХVІІІ – началото на ХІХ век : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство. Doctoral thesis, Нов български университет.

This list was generated on Fri Sep 22 21:52:07 2023 EEST.