Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 1.

Алмалех, Мони (1993) Семантика и синтаксис : Семантика на безпредложни словосъчетания от две ‎съществителни имена в съвременния български книжовен език. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”‎, София. ISBN 9540701929‎

This list was generated on Tue Oct 3 23:54:43 2023 EEST.