Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: T | И | Т
Number of items: 7.

T

Todorov, Antony (2007) National Populism versus Democracy. Critique and humanism, 23 (1). pp. 81-95. ISSN 0861-1718

Todorov, Antony (2007) The Evolution of the Post-Communist Bulgarian Party System. In: The Impact of European Union: Case of Bulgaria, Case of Turkey. New Bulgarian University Press, Dokuz Eylül University, Sofia, pp. 115-131.

И

Иванов, Михаил И. (2007) Ромите в Европа и България (кратки сведения). [Teaching Resource] (Unpublished)

Иванова, Евгения (2007) Гроба на владетеля като обозначаващ територия: локална, династическа, сакрална, национална. In: Международна конференция "Модерният национализъм - балкански и европейски измерения", 23-24 ноември 2007, София, България. (Submitted)

Иванова, Евгения (2007) Мнозинство от невинни, прецакани българи. In: Страх и жажда за възмездие : Обобщени резултати от теренното изследване Избирателя на "Атака": опит за портрет. Студии на Департамент "Политически науки" . Фабер, Велико Търново, pp. 5-12. ISBN 9789547757356

Иванова, Евгения (2007) Падането на сръбското и на българското царство: юначество и мъченичество. Литературна мисъл : Списание за литературна теория, история и критика, L (1). pp. 37-60. ISSN 0324-0495

Т

Тодоров, Антоний (2007) Националнопулизмът срещу демокрацията. Критика и хуманизъм, 23 (1). pp. 85-100. ISSN 0861-1718

This list was generated on Thu Feb 2 19:45:35 2023 EET.