Items where Subject is "Telemedicine"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: M | V | В | М
Number of items at this level: 12.

M

Mihova, Polina (2010) Telemedicine in Bulgaria. Latin American Journal of Telehealth, 1 (2). ISSN 2175-2990

Mihova, Polina and Petkov, Asen and Vinarova, Jivka and Penjurov, Ilia (2009) How to Choose a Suitable Technology for Teleconsultations. Global Telemedicine and eHealth Updates : Knowledge Resources, 2 (2009). pp. 471-420. ISSN 1998-5509

Mihova, Polina and Vinarova, Jivka and Penjurov, Ilia (2009) One Telemedical Solution in Bulgaria. Lecture Notes in Computer Science : Artificial Intelligence in Medicine, 5651. pp. 196-200. ISSN 0302-9743

Mihova, Polina and Vinarova, Jivka and Penjurov, Ilia (2009) Teleconsult – One Telemedical Solution in Bulgaria. Med-e-Tel 2009 Proceeding. pp. 242-246. ISSN 1818-9334

Mihova, Polina and Vinarova, Jivka and Petkov, Asen and Penjurov, Ilia (2009) Milestone Before/After Analysis of Telemedicine Implementation. Ukrainian Journal of Telemedicine and Medical Telematics : Scientific and practical journal, 7 (1). pp. 65-67. ISSN 1728-936X

V

Vladzymyrskyy, Anton and Mihova, Polina and Penjurov, Ilia (2013) Digital textbook "Information technologies in medicine and healthcare". [Teaching Resource]

В

Венарова, Живка and Михова, Полина (2011) Документирани лекции от експерименталната постановка. In: Профилактичната телемедицина - Workshop и Кръгла маса в НБУ и ВМА. Нов български университет, Департамент Медикобиологични науки, София, pp. 1-18. ISBN 9789545356841

Винарова, Живка and Михова, Полина and Пенджуров, Илия (2011) Пътят от Профилактичната Медицина към Профилактичната Телемедицина. In: Профилактичната телемедицина - Workshop и Кръгла маса в НБУ и ВМА. Нов български университет, Департамент Медикобиологични науки, pp. 1-15. ISBN 9789545356841

М

Михова, Полина (2011) Експериментално изследване “Дидактически варианти” – нашата концепция. In: Профилактичната телемедицина - Workshop и Кръгла маса в НБУ и ВМА. Нов български университет, Департамент Медикобиологични науки, София, pp. 1-12. ISBN 9789545356841

Михова, Полина (2011) Как да търсим в интернет и как да оценяваме намерените резултати? : Критерии за търсене и оценяване на информация в Интернет. In: Годишник на департамент Медикобиологични науки. Нов български университет, София. ISBN 9789545353449

Михова, Полина (2013) Телемедицински функции на медицинска информационна система : Дисертационен труд за придобиване на научната степен "Доктор" професионално направление 5.3. “Комуникационна и компютърна техника” научна специалност „Комуникационни мрежи и системи“. PhD thesis, Нов български университет.

Михова, Полина (2010) Телемедицински функции на медицинска информационна система : Презентация за защита на дисертационен труд. In: Годишник на департамент Медикобиологични науки. Нов български университет, София. ISBN 9789545353449

This list was generated on Mon Jul 15 05:21:40 2024 EEST.