Items where Subject is "Islam"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | M | А | Б | В | М | Х
Number of items at this level: 12.

A

Almalech, Mony (1996) The Veil of the bride. In: Balkan folk colour language : Significance of colour in Balkan folklore : Mariage and burial. St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp. 39-51. ISBN 9540708230

M

Malinova, Mariana (2020) Al-Fārābī and His Concept of Epistemological Hierarchy. In: Knowledge and Education in Classical Islam: Religious Learning between Continuity and Change. Islamic History and Civilization, 172 . Brill, Leiden, pp. 186-200. ISBN 9789004413207

Malinova, Mariana (2012) Is Islam Compatible with Democracy? In: The Middle East & North Africa (MENA) and the Balkans: Challenges of Transformation, 13-15 December 2012, New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria. (Unpublished)

Malinova, Mariana (2010) The dynamics in the image of Muhammad in the writings of Jalal Ad-din Rumi : From the prophecy to the station of seeing. In: International Mevlana symposium Papers, 8-12 Mayıs 2007, Konya. Motto Project Yayın, Istanbul, pp. 1325-1335. ISBN 9786056110405

А

Александров, Александър Н. (2017) Съвременно ислямско възраждане. Балканистичен форум (2). pp. 216-235. ISSN 1310-3970

Алмалех, Мони (2015) Савската царица. Българистика Nuova. Годишник на департамент Нова българистика, III. ISSN 1313-7875

Б

Белев, Венелин (2012) Суфизмът - последният аргумент на ал-Газали : Автореферат на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

В

Владимирова, Мирела and Сидова, Дафинка В. (2020) Ислямският радикализъм в Албания - фактори за възникване и развитие. Technics. Technologies. Education. Safety, IV,V.3 (3 (10)): 16. pp. 187-190. ISSN 2535-0315

М

Майер, Мира (2015) Шариат, джихад, фундаментализъм и ислямизъм : Един опит за изясняване на понятията. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Малинова, Мариана (2002) Основни принципи в политическата теология на класическия и средновековния ислям. Разум : Теоретично списание за политика и култура (2). pp. 124-139. ISSN 1312-1146

Х

Хинкова, Соня (2014) Съвременни външни фактори и влияния върху религиозните нагласи на мюсюлманите в България. Other. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Хинкова, Соня (2012) Съвременният "внос" на идентичности при помаците в България. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

This list was generated on Tue May 28 13:23:57 2024 EEST.