Items where Subject is "Ethnography"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | K | А | Д
Number of items at this level: 10.

A

Almalech, Mony (1996) Balkan Folk Color Language: significance of color in Balkan folklore: marriage and burial. St. Kliment Ohridski University Press, Sofia. ISBN 9540708230

Almalech, Mony (1996) The Veil of the bride. In: Balkan folk colour language : Significance of colour in Balkan folklore : Mariage and burial. St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp. 39-51. ISBN 9540708230

K

Kirov, Nikolay (2011) Digitization of Bulgarian folk songs with music, notes and text. Review of the National Center for Digitization, 18. pp. 35-41. ISSN 1820-0109

Kirov, Nikolay (2013) Todor Dzhidzhev “Folklore songs from Thrace” : Book presentation. In: Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage - DiPP2013, 18-21.09.2013, Veliko Turnovo, Bulgaria. (Submitted)

Kirov, Nikolay and Peycheva, Lozanka (2013) Information Technology for Preserving the Bulgarian Folklore Heritage. Proceedings of the 9th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science. (In Press)

А

Алексиева, Соня (2010) Популяризиране на културното наследство в града (успешни български примери. Годишник на департамент Антропология, 4. ISSN 1311-5189

Алмалех, Мони (1997) Цветовете в балканския фолклор : Езикът на цветовете. Приложна хуманитаристика . Университетско издателство "Св. Климент Охридски, София. ISBN 9540710391

Д

Джиджев, Тодор and Пейчева, Лозанка and Григоров, Григор (2013) Редакторски бележки. In: Народни песни от Тракия. Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София, pp. 6-18. ISBN 0789543226504

Димова, Невена (2012) От отбягване към конфликт: отношенията между македонци и албанци от създаването на Югославия до днешни дни. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Дуриданов, Иван (1958) Топонимията на Първомайската околия. Other. Наука и изкуство, София.

This list was generated on Tue May 28 13:13:18 2024 EEST.