Items where Year is 1952

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 3.

Апостолова, Иванка Василева (1952) Научна сесия, посветена на труда на И. В. Сталин „Марксизмът и въпросите на езикознанието”. Философска мисъл, VIII (2). pp. 152-160.

Апостолова, Иванка Василева (1952) Обсъждането на книгата на проф. Асен Киселинчев „Въпроси на психологията в светлината на трудовете на И. В. Сталин по въпросите на езикознанието и учението на И. П. Павлов”. Философска мисъл, VIII (4). pp. 191-193.

Дуриданов, Иван (1952) Местните названия от Ломско. Българска академия на науките, София.

This list was generated on Tue Feb 7 05:20:33 2023 EET.