Items where Year is 1958

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 2.

Апостолова, Иванка Василева (1958) Ролята на социалистическото съревнование за изграждане социалистическо отношение към труда у българската работническа класа. Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, 51 (2). pp. 131-167.

Дуриданов, Иван (1958) Топонимията на Първомайската околия. Other. Наука и изкуство, София.

This list was generated on Wed Oct 5 23:13:28 2022 EEST.