Items where Year is 1983

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | А | И | К
Number of items: 6.

A

Apostolova, Ivanka V. (1983) Essai d'analyse philosophiaue du rapport physique-biologie. In: Der 16. Weltkongress für Philosophie 1978: 27. August - 2. September 1978. Peter Lang, pp. 154-158.

А

Апостолова, Иванка Василева (1983) Влиянието на културата върху науката чрез философията. Философска мисъл, XXXIX (3). pp. 90-93.

Апостолова, Иванка Василева (1983) За преподаването на философията в учебните заведения. Философска мисъл, XXXIX (2). pp. 40-48.

И

Игнатов, Сергей (1983) Островът на изобилието. Пулс (9). p. 10. ISSN 0205-1176

К

Касабов, Иван (1983) Проект за семантичен речник-минимум на българския език. In: Лексиколожки и лексикографски проучвания : [Доклади от] втора национална младежка школа по езикознание, София 17-19 май 1983 г. Българска академия на науките, София.

Касабов, Иван (1983) Стилистика на езика, стилистика на речта или семантическа стилистика. Български език, XXXIII (1). pp. 48-52. ISSN 0005-4283

This list was generated on Mon Jul 15 18:13:34 2024 EEST.