Items where Year is 1987

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: K | А | Г | Д | И | К | П
Number of items: 8.

K

Kasabov, Ivan (1987) On the problem of defining the core of the vacabulary of the Bulgarian language. Балканско езикознание = Linguistique Balkanique, XXX (1). pp. 51-55. ISSN 0324-1653

А

Апостолова, Иванка Василева (1987) Светогледният смисъл на проблема за стил на мислене във физиката. In: Формиране на научен светоглед чрез обучението по природните науки: [Изследване]. Народна просвета, София, pp. 174-190.

Г

Георгиев, Георги Николов (1987) За някои проблеми на нормативната база при организация на обитаването в зоните на влияние на големите градове. Териториално и селищно устройство и архитектура, 4-5. pp. 30-33. ISSN 0205-2024

Д

Дуриданов, Людмил (1987) За един валентен модел на анафоричното местоимение в старобългарски език = About a Valency Model of the Anaphoric Pronoun in Old Bulgarian. Език и литература (4). pp. 49-54. ISSN 0324-1270

И

Игнатов, Сергей (1987) Папирусът не расте на скала : [Сборник]. Народна култура, София.

К

Касабов, Иван (1987) Предаване на колорит при превод на роден език. In: Преводът и родният език : Материали от теоретичната конференция с международно участие, София, 13-14 май 1986 г. Съюз на преводачите в България, София, pp. 238-241.

Касабов, Иван (1987) Типове значение и смисъл в българския език. In: Втори международен конгрес по българистика, София, 23 май - 3 юни 1986 г. : Доклади [3] Съвременен български език. Българска академия на науките, София, pp. 590-594.

П

Панайотов, Панайот (1987) Гами и технически упражнения за китара. Музика, София.

This list was generated on Tue Jul 23 17:53:13 2024 EEST.