Items where Year is 1990

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | В | Г | Д | Ж | К | П | С
Number of items: 13.

А

Апостолова, Иванка Василева (1990) Метафоризиране на научната теория. Философска мисъл, XLVI (4). pp. 15-20.

Апостолова, Иванка Василева (1990) Научна общност и философски предпоставки: Отвъд скептицизма и консерватизма. Наука и изкуство, София.

В

Василева, Майя (1990) Гора, бог и имя: о некоторых фрако-фригийских параллелях. Вестник древней истории (3). pp. 94-101. ISSN 0321-0391

Г

Генова, Ирина (1990) Рисунките на Иван Лазаров - мост към художествения му светоглед. Проблеми на изкуството (4). pp. 28-34. ISSN 0032-9371

Д

Дуриданов, Людмил (1990) За комуникацията като философски проблем: Екзистенциални разсъждения за нашето време. СУ "Св. Климент Охридски", София.

Ж

Желязкова-Тея, Таня (1990) Как се разбираме? Прочее : Непериодична поредица по хуманитаристика, (1). pp. 185-193.

К

Касабов, Иван (1990) Семантичен речник - минимум. Библиотека Дебюти: Първи книги на млади български учени: Филологически науки, езикознание . Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София.

П

Панайотов, Панайот (1990) Леки етюди за китара / Състав. Панайот Панайотов. Музика, София.

С

Стойчева, Светлана (1990) "Пчелица" - първото българско списание за деца и юноши. Деца. Изкуство. Книги (2). pp. 39-42. ISSN 0204-8264

Стойчева, Светлана (1990) "Пчелица" – първото българско списание за деца. Деца. Изкуство. Книги (1). pp. 31-35. ISSN 0204-8264

Стойчева, Светлана (1990) Списание "Звездица"(1892-1914). Деца. Изкуство. Книги (5). pp. 20-25. ISSN 0204-8264

Стойчева, Светлана (1990) Списание "Младина". Деца. Изкуство. Книги (4). pp. 17-19. ISSN 0204-8264

Стойчева, Светлана (1990) Таласъмите на Марко Ганчев. Деца. Изкуство. Книги (5). pp. 11-14. ISSN 0204-8264

This list was generated on Sat Apr 20 07:15:37 2024 EEST.