Items where Year is 1993

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 12.

Article

Vassileva, Maya (1993) Brygoi-Phrygoi and the Background of a Migration. Annuaire de la Société d’études interdisciplinaires des ethnies et des établissements humains DIOS, 1. pp. 44-49.

Александрова, Богдана and Стойчева, Катя (1993) Пространствени способности, невербален интелект и творчески потенциал - II. Българско списание по психология = Bulgarian journal of psychology (4). pp. 3-14. ISSN 0861-7813

Апостолова, Иванка Василева (1993) Две години Бургаски свободен университет. Море: литература, изкуство, култура (1). pp. 15-17. ISSN 0205-2296

Генова, Ирина (1993) Още едно забравено име - скулптора Владимир Владимиров. Проблеми на изкуството, 1993 (2). pp. 55-58. ISSN 0032-9371

Book Section

Lazarova, Lyuba J. and Stoycheva, Katya (1993) Changes in children's creativity in LOGO environments. In: Informatics and changes in learning : proceedings of the IFIP TC3/WG3.1./WG3.5 Open Conference on Informatics and Changes in Learning, Gmunden, Austria, 7-11 June, 1993. North-Holland, Amsterdam ; New York, pp. 13-15. ISBN 0444814922

Stoycheva, Katya (1993) Giftedness as a Risk. In: Children at risk : Proceedings : Volume II. The Norwegian Centre for Child Research, Trondheim, pp. 652-662. ISBN 8299170443

Stoycheva, Katya (1993) Giftedness as a Risk. In: Human rights and human rights education in the process of transition to democracy : reports from the international expert meeting organized by European Centre for Human Rights Education. Human being and his/her rights (Vol. 3). European Information Centre of Charles University, Praha, pp. 81-88. ISBN 8299170443

Conference or Workshop Item

Georgiev, Georgi (1993) Evaluation of the present condition of Bulgarian housing sector = Оценка на сегашното състояние на жилищния сектор в Република България. In: Финансови и икономически аспекти на жилищната реформа в европейските страни в преходен период, София (България), 15-17 ноември 1993. (Submitted)

Georgiev, Georgi Nikolov and Deliev, Ivan and Dimitrov, Dimitar and Peitchev, Peitcho and Motev, Stoitcho and Ivanov, Jeliazko and Kutzarov, Svetoslav and Simov, Georgi (1993) Development of the credit and financial systems in the housing sector in the Republic of Bulgaria = Развитие на кредитната и финансова система за жилищния сектор в република България. In: Financial and Economic Aspect of Housing Reform in the Transation Countris of Europe, 15-17.11.1993, Sofia, Bulgaria.

Book

Алмалех, Мони (1993) Семантика и синтаксис : Семантика на безпредложни словосъчетания от две ‎съществителни имена в съвременния български книжовен език. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”‎, София. ISBN 9540701929‎

Кузански, Николай and Радев, Ради and Денкова, Лидия (1993) За ученото незнание / Встъпителна студия Ради Радев ; Превод от латински Лидия Димитрова Денкова. Философско наследства . Наука и изкуство, София. ISBN 9540200709

Панайотов, Панайот (1993) Школа за китара. Музика, София.

This list was generated on Thu Jun 8 18:16:51 2023 EEST.