Logo

Управление на валутния риск в нефинансова компания: Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по направление 3.8 Икономика, научна специалност "Световно стопанство и МИО"

Николова, Ирена (2012) Управление на валутния риск в нефинансова компания: Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по направление 3.8 Икономика, научна специалност "Световно стопанство и МИО". PhD thesis, Нов български университет.

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
13MB

Abstract

Валутният риск, като част от общия риск за една компания от нефинансовия сектор, заема важно място при функционирането на отделната компания в условията на пазарна икономика. Влиянието на риска върху дейността на компанията може да се прояви пряко (при осъществяване на транзакции на международните пазари и в случаите на чуждестранни контрагенти за компанията) или косвено (в случаите, когато компанията извършва своята дейност само на вътрешния (местния) пазар при фиксиран валутнокурсов режим). В дисертацията се разглеждат въпросите, свързани с дълговата криза в Европа и възможните изходи за България и българските компании по отношение на валутния риск. Освен това управлението на валутния риск е свързано и с правилното прилагане на управленската стратегия и одобрените планове за развитието на дадена нефинансова компания. Така компанията е необходимо да наблюдава и анализира процесите във вътрешната и външната за нея среда, както и влиянието върху нейната дейност. Всъщност основата на ефективното управление на валутния риск е способността на компанията да се приспособява към промените в средата (вътрешна и външна).

Item Type:Thesis (PhD)
Subjects:Economic and business Administration > World trade. International economics.
ID Code:1608
Deposited By: Irena Nikolova
Deposited On:08 Apr 2013 14:05
Last Modified:07 Oct 2013 06:21

Repository Staff Only: item control page