Logo

КонтактиБиблиографски редактор: Диляна Младенова-Давидова, библиотекар, тел.: 02/8110298, в. 1298; e-mail.

Техническа поддръжка: Георги Младенов, специалист, тел.: 02/8110491, в. 11912; e-mail.


Repository Editor: Dilyana Mladenova-Davidova, Librarian, tel: 02/8110298, в. 1298; e-mail.

Technical Support: Georgi Mladenov, Specialist, tel: 02/8110491, 11912; e-mail.

Защита на личните данни.