Logo

КонтактиБиблиографски редактор: Диляна Младенова-Давидова, библиотекар, тел.: 02/8110298, в. 1298; e-mail.

Техническа поддръжка: Маргарита Павлова, системен библиотекар, тел.: 02/8110191, в. 1191; e-mail.


Repository Editor: Dilyana Mladenova-Davidova, Librarian, tel: 02/8110298, в. 1298; e-mail.

Technical Support: Margarita Pavlova, System Librarian, tel: 02/8110191, 1191; e-mail.

Защита на личните данни.