Logo

Управлението на екипа като неразделна част от управлението на проекта

Маринова, Надя (2014) Управлението на екипа като неразделна част от управлението на проекта. In: Научно-практическа конференция"Човешкият капитал – методология, измерения и практики" (образование – мениджмънт – бизнес), 4 юни 2014 г., Нов български университет, София, България. (Submitted)

[img] MS Word
84kB

Abstract

ABSTRACT: The psychology of the team consists in set of socio-psychological characteristics occurring in the course of its creation and development, based on the interaction of the team members, forms and methods of mutual satisfaction of needs. This suggests the formation of the moral and psychological climate, combined experience, public opinion, and also the issues of leadership, understanding the nature of intragroup conflicts, etc. . РЕЗЮМЕ: Психологията на екипа се изразява в съвкупността от социално-психологически особености, проявяващи се в хода на неговото създаване и развитие, въз основа на взаимодействието на членовете на екипа, формите и способите за взаимно удовлетворяване на потребностите. Това предполага формиране на морално-психологически климат, съвместен опит, обществено мнение, а също и решаване на въпросите за лидерството, разбиране природата на вътрешно груповите конфликти и т.н.

Item Type:Conference or Workshop Item (Paper)
Additional Information:TITLE: The management of the team as an integral part of project management, AUTHOR: Nadya Marinova
Uncontrolled Keywords:лидерство, екип, управление на проект, leadership, team, project management
Subjects:Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
ID Code:2397
Deposited By: гл. ас. Надя Маринова
Deposited On:09 Dec 2014 08:06
Last Modified:09 Dec 2014 08:06

Repository Staff Only: item control page