Logo

Прекратяване на трудовия договор на хабилитиран преподавател във висше училище по чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда и прилагането на § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование

Стайков, Ивайло И. (2010) Прекратяване на трудовия договор на хабилитиран преподавател във висше училище по чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда и прилагането на § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование. Юридическо списание на НБУ = Law Journal of NBU, V (1).

[img] MS Word
156kB

Official URL: http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/law/Spisanie/1_2010/sadazanie%201-%202010.pdf


Item Type:Article
Additional Information:Статията е съобразена с действащото българско законодателство, административната и съдебна практика към 1 юли 2009 година.
Subjects:Law > Labour law
ID Code:674
Deposited By: Ивайло Иванов Стайков
Deposited On:24 Feb 2011 12:26
Last Modified:27 Aug 2012 11:19

Repository Staff Only: item control page