Изборът на новия Homo Creabilis. Изборът между формалното, неформалното и информалното

Желязкова-Тея, Таня (2015) Изборът на новия Homo Creabilis. Изборът между формалното, неформалното и информалното. Философия, XXIV (3). pp. 321-328. ISSN 0861-6302

[thumbnail of Izborut na noviq Homo creabilis_Tanya Jelyazkova.pdf]
Preview
PDF
Izborut na noviq Homo creabilis_Tanya Jelyazkova.pdf

7MB

Abstract

ABSTRACT: The choice is an internal battle that stretches the mind of a cross and put it to the test to accept or reject, store or amended. The trend towards personalization of anti-global personal world through individualisation and informalisation of being put people in permanent choice always, everywhere and in everything. Unlike formal and non-formal, informal it is untidy, disorganized, non-situated, uncertified and not even re-supplied and is exchanged. Informal is this essential part of trichotomy formal, nonformal and informal, that the confrontation with the other two leads to the generation of choice since it is based on diversity. Is considered formal, non-formal and informal in Economy, Labour and Surroundings by criteria locatedness, ordering, structuring and sertificationess to illustrate the choices of the new Homo creabilis. The new Homo creabilis has at least two levels of choice: the choice between formal, non-formal and informal to achieve their life goals and needs in the society; or free to choose the field of informal, led by their personal desires, dreams and aspirations to be, is Homo creabilis.
РЕЗЮМЕ: Изборът е вътрешна битка, която разпъва разума на кръст и го поставя на изпитание да приема или отхвърля, да съхранява или изменя. Тенденцията към персонализиране на антиглобалния личен свят чрез индивидуализация и информализация на битието поставя човека в перманентен избор винаги, навсякъде и във всичко. За разлика от формалното и неформалното, информалното е неподредено, неструктурирано, неситуирано, несертифицирано и дори не е пре-подавано, а е разменяно. Информалното е тази съществена част от трихотомията формално, неформално и информално, която, противопоставяйки се на останалите две, води до пораждане на избора, тъй като той се основава на различието. Разгледани са формалното, неформалното и информалното при икономиката, труда и средата по критериите ситуираност, подреденост, структурираност и сертифицируемост, за да се илюстрират възможностите за избори на новия Homo creabilis. Новият Homo creabilis има поне две нива на избор: да избира между формалното, неформалното и информалното, за да постига своите житейски цели и потребности в социума, или да избира свободно в полето на информалното, ръководен от своите лични желания, мечти и стремежи, за да бъде, да е Homo creabilis.

Item Type:Article
Additional Information:Selection of new Homo Creabilis. The choice between formal, non-formal and informal, AUTHOR: Tanya Zhelyazkova–Teya
Uncontrolled Keywords:Formal, non-formal, informal, Educational triad, Informal epistemology, Homo creabilis
Subjects:Education > Education management for adults
Education > Higher education
Philosophy > General philosophy
ID Code:2854
Deposited By: д-р Таня Желязкова-Тея
Deposited On:15 Dec 2015 08:19
Last Modified:15 Dec 2015 08:29

Repository Staff Only: item control page