Logo

Items where Year is 1992

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 7.

Апостолова, Иванка Василева (1992) Половинвековна дейност на попрището на научната популяризация и науката: По случай 70-годишнината на акад. А. Поликаров. Списание на Българската академия на науките, 38 (1). pp. 61-64. ISSN 0007-3989

Стойчева, Катя (1992) Личностовопсихологически предпоставки за творческа продуктивност : Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен "кандидат на психологическите науки". PhD thesis, Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Касабов, Иван (1992) За дву-|трисемантичната природа на естествените езици. Наука (2). pp. 14-16. ISSN 0861-3362

Генова, Ирина (1992) Декоративно и картинно в графиката на Пенчо Георгиев. In: Из историята на българското изобразително изкуство. Българска академия на науките, Институт по проблеми на изкуствознанието, София, pp. 73-89.

Стойчева, Катя and Желязкова-Койнова, Живка (1992) Аз-образ и потребност от постижение при ученици с творчески постижения. Българско списание по психология = Bulgarian journal of psychology (2). pp. 3-9. ISSN 0861-7813

Kasabov, Ivan (1992) The Transition from Signification to Supersignification in the Natural Languages. In: Signs of Humanity : Proceedings of the IVth International Congress International Association for Semiotic Studies. Barcelona / Perpignan, March 30-April 6, 1989. Approaches to Semiotics [AS], I (107). De Gruyter Mouton, Berlin, Boston, pp. 495-498.

Vassileva, Maya (1992) Notes on the "Black Stones" from Tyana. Epigraphica Anatolica : Zeitschrift für Epigraphik und historische Geographie Anatoliens (19). pp. 1-3. ISSN 0174-6545

This list was generated on Fri Sep 17 00:36:04 2021 EEST.