Специфики на обекта при отделните видове престъпления по транспорта

Костадинова, Ралица (2011) Специфики на обекта при отделните видове престъпления по транспорта. In: Юбилеен сборник : 20 години департамент "Право" Нов български университет. Фенея, София, pp. 312-327. ISBN 9789549499834

[thumbnail of yubileen_sbornik_2.pdf]
Preview
PDF
yubileen_sbornik_2.pdf

309kB

Abstract

ABSTRACT: In this paper the specificities with regard to the object of the various types ot traffic crimes shall be considered in consecutive manner following the order of their legal provision under Section II of Chapter XI of the Criminal Code. The analysis aims to support the undertanding that two groups of offences according to their object fall in the group of traffic crimes. On the one hand, these are the offences that affect the social relations related to transport safety which may be denominated as typical traffic crimes. On the other hand, although they are also related to transport, but do not constitute traffic crimes these are the offences that may conditionally be denominated as a typical traffic crimes. With regard to the latter the autor makes proposals to improve the legislation currently in force.

РЕЗЮМЕ: В настоящето изложение последователно ще бъдат разгледани особеностите на обекта при отделните видове престъпления по транспорта, уредени в Раздел ІІ на Глава ХІ от Наказателния Кодекс (НК). Анализът цели да докаже тезата, че групата на престъпленията по транспорта обхваща две групи посегателства разграничени на плоскостта на обекта. Първите, като засягат обществените отношения, свързани с транспортната безопасност, може да се назоват типични транспортни престъпления. Вторите, макар и свързани с транспорта, не са транспортни престъпления и условно могат да бъдат наречени нетипични транспортни престъпления. Във връзка с тях ще бъдат направени предложения за усъвършенстване на законодателството.
Изходно положение в изследването е разбирането, че обект на престъплението е онова специфично обществено отношение, коeто деянието застрашава (поставя в опасност) или засяга (уврежда реално) . В наказателноправната теория се правят разграничения на плоскостта на обекта, като се обособяват общ обект, групов (родов) обект и непосредствен (конкретен) обект . Непосредствен (конкретен) обект е конкретното обществено отношение, което конкретното деяние засяга и именно то ще бъде предмет на анализ в настоящата статия.

Item Type:Book Section
Additional Information:TITLE: Specificities with regard to the object of the various types of traffic crimes, AUTHOR: Ralitsa Kostadinova
Subjects:Law > Criminal law
ID Code:1042
Deposited By: Ralitsa Kostadinova
Deposited On:06 Feb 2012 09:48
Last Modified:07 Feb 2012 07:19

Repository Staff Only: item control page