Габриела Мистрал на български език : поетичен сборник "Вода и хляб"

Сиракова, Венета (2012) Габриела Мистрал на български език : поетичен сборник "Вода и хляб". Годишник на департамент "Чужди езици и литератури" 2011-2012. pp. 21-58. ISSN 1313-7875

[thumbnail of Pages from godishnik dpt CHEK-2011-2_ total_final-3.pdf] PDF
Pages from godishnik dpt CHEK-2011-2_ total_final-3.pdf
Restricted to Repository staff only

657kB

Abstract

ABSTRACT: The subject of this article are the translations of the Chilean poet Gabriela Mistral’s poems related to motherhood and children (12 works in total), from her only collection published in Bulgarian, Water and Bread (1963). The paper investigates the translation strategies and semantic-stylistic and structural transformations employed, in order to reveal whether the interpretation of texts is linked to the poet’s personality and life philosophy, and what impact it has had on several generations of Bulgarian readers’ reception of Mistral's poems. РЕЗЮМЕ: В статията се разглеждат преводите на стихотворенията на чилийската поетеса Габриела Мистрал, свързани с темата за майчинството и децата, от единствения неин самостоятелен български сборник „Вода и хляб” (1963 г.). Описват се приложените преводачески стратегии в общо 12-те произведения и се проследяват извършените трансформации в семантично-стилистичен и структурен план с цел да се разкрие дали интерпретацията на текстовете е обвързана с личността и с житейската философия на поетесата и какво влияние е оказала върху рецепцията на стиховете на Мистрал на няколко поколения български читатели.

Item Type:Article
Additional Information:TITLE: Gabriela Mistral in Bulgarian : Poetry Collection Water and Bread, AUTHOR: Veneta Sirakova
Subjects:Translation studies
ID Code:1300
Deposited By: гл.ас. д-р Венета Сиракова
Deposited On:06 Aug 2012 10:00
Last Modified:16 Dec 2015 09:43

Repository Staff Only: item control page