Системата на престъпления и наказателната политика на Република България

Костадинова, Ралица (2012) Системата на престъпления и наказателната политика на Република България. In: Пета международна научно-практическа конференция "Модели за система на престъпления според наказателното право на Р. България", 12 юни 2012 , Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Пловдив, България. (Submitted)

This is the latest version of this item.

[thumbnail of doklad Plovdiv_jni 2012_Kostadinova.pdf] PDF
doklad Plovdiv_jni 2012_Kostadinova.pdf
Restricted to Registered users only

646kB

Abstract

В началото на тази година Министерството на правосъдието публикува проект на Особената част на нов Наказателен кодекс (НК), изготвен от група експерти в областта на наказателното право. По този повод Асоциацията на прокурорите в България заяви своето очакване, че ще бъде поставен за обсъждане не само новия Наказателен кодекс, но и необходимостта от изцяло нова наказателна политика. Същевременно и учени, и магистрати твърдят, че не се осъществява цялостна наказателна политика у нас. Споделят се критични бележки във връзка с направените промени през последните години промени в наказателното законодателство. Те са свързани с непрекъсната криминализация и почти липсваща на депенализация. Това критично отношение породи у мен интереса към понятието за наказателната политика и нейното съществуване в българското общество. Предвид, че настоящата конференция е посветена на моделите на система на престъпленията в Република България, то моя доклад ще направи опит да разгледа понятието за наказателна политика и нейното значение за изграждането на системата от престъпления в българското наказателно право. За тази цел ще бъдат проучени научни публикации и наказателното законодателство. Практическият смисъл на настоящата работа е да отговори на въпроса съществува ли учение за наказателната политика в нашата страна в навечерието на изготвянето на нов Наказателен кодекс. В тази връзка ще бъде направен опит за исторически преглед на разглеждания въпрос, а предвид международния характер на настоящата конференция, ще бъдат използвани и изследвания на руски автори в тази област. Последователно ще бъде разгледано понятието за наказателна политика и разбиранията за това през различните периоди от развитието на наказателното законодателство.

Item Type:Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects:Law > Criminal law
ID Code:1486
Deposited By: Ralitsa Kostadinova
Deposited On:16 Oct 2012 12:44
Last Modified:16 Oct 2012 12:44

Available Versions of this Item

Repository Staff Only: item control page