Тълковен Речник на избрани термини и концепции по медицинска информатика – на български и английски език

Винарова, Живка and Михова, Полина (2008) Тълковен Речник на избрани термини и концепции по медицинска информатика – на български и английски език. In: Годишник на департамент Медикобиологични науки. Нов български университет, София. ISBN 9789545353449

[thumbnail of Glossary.pdf]
Preview
PDF
Glossary.pdf

623kB

Abstract

Предлаганият речник представлява специализирана авторска колекция от специфични за научното направление медицинска информатика дефиниции и тълкувания, които са водещи по значение и честота на употреба в нейния понятиен апарат. Поради интердисциплинарния характер на медицинската информатика, част от тях са взаимствани от други науки и са всеобщо валидни. Образователните термини мат превес, както и тяхното тълкувателно обяснение.
Речникът съдържа 117 термина и определения и е подходящ за развитие и специализация в пожелана авторска посока, както планираме неговото близко бъдеще.
Всеки термин е придружен от цитиран източник – електронен или хартиен, като са съобразени и основни академични помагала в областта, издадени на български език.
Този избор ни се струва от особено значение, предвид характеристиките на националната образователна система.
Речникът е съставен по следните правила:
1. Термините са подредени в азбучен ред.
2. Те са в единствено число, с изключение на тези, които се употребяват по-често в множествено. Съществителните имена са дадени предимно в единствено число,
а прилагателните - в мъжки род.
3. При всички съставни термини на първо място е поставено родовото понятие
(съществителното), след което са видовете определения и тяхното тълкуване.
4. Речникът е разработен като академично дидактическо пособие, целево към следните образователни програми в Нов български университет, Департамент «Медикобиологични науки»: Бакалавърска Програма «Естествени науки»,Магистърска Програма «Компютърни технологии в биомедицината», Докторска Програма «Компютърни системи и технологии в медицината».
5. Голяма част от представените термини са новосъздадени, някои са епонимни (наречени на авторите, които са ги описали) и са свързани с най-високо технологичните направления на медицината, които често се представят със сумарното име High-tech medicine.

Item Type:Book Section
Subjects:Medicine and biology > Medical informatics
ID Code:1518
Deposited By: chief. as.prof Polina Mihova
Deposited On:21 Dec 2012 11:53
Last Modified:21 Dec 2012 11:53

Repository Staff Only: item control page