Възникване и развитие на условното осъждане в България (1904 - 1968 г.)

Костадинова, Ралица (2013) Възникване и развитие на условното осъждане в България (1904 - 1968 г.). In: Знанието - традиции, иновации, перспективи : Научна конференция с международно участие, 14 - 15 юни 2013. Бургаски свободен университет, Бургас. ISBN 9789549370966

[thumbnail of Kostadinova_ralitza_burgas 2013_13 juni_formatted.pdf]
Preview
PDF
Kostadinova_ralitza_burgas 2013_13 juni_formatted.pdf

327kB

Abstract

ABSTRACT: Conditional sentencing is an institute, which traditionally may be found in modern criminal legislation. This report examines the question about the emergence of the so-called conditional sentencing and about its development in Bulgarian criminal law. Through analysis of the legal framework of the institution in the twentieth century and comparative analysis with current legislation conclusions are made in the report about contemporary trends in conditional sentencing in Bulgaria in the period after the Liberation until 1968.
РЕЗЮМЕ: Условното осъждане е институт, който традиционно присъства в съвременното наказателно законодателство. Настоящият доклад проучва въпроса кога възниква т. нар. условно осъждане и как се развива концепцията за него в българското наказателно право. Чрез анализ на актовете, регламентиращи института през ХХ век и съпоставка с действащата правна уредба ще се направят изводи относно тенденциите в развитието на условното осъждане в България в периода след Освобождението до 1968 г.

Item Type:Book Section
Additional Information:TITLE: Emergence and development of conditional sentencies in Bulgaria (1904 - 1968), AUTHOR: Ralitsa Kostadinova
Uncontrolled Keywords:условно осъждане, наказание, наказателно право, Conditional Sentencing, Punishment, Criminal Law
Subjects:History.Archaeology > History of Bulgaria
Law > Criminal law
Law > Penal/criminal law. Criminal procedure
ID Code:1871
Deposited By: Ralitsa Kostadinova
Deposited On:18 Sep 2013 13:27
Last Modified:27 Sep 2016 12:35

Repository Staff Only: item control page