Наказателноправната защита от корупция като част от университетското образование по национална сигурност

Костадинова, Ралица (2013) Наказателноправната защита от корупция като част от университетското образование по национална сигурност. In: Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ: Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда", 20 юни 2013, Нов български университет, София, България. (In Press)

[thumbnail of Ralitsa_kostadinova_NBU_final.pdf] PDF
Ralitsa_kostadinova_NBU_final.pdf
Restricted to Registered users only

366kB

Abstract

ABSTRACT: Corruption is a cardinal problem in contemporary Bulgarian society. Therefore, its counteraction is crucial for national security policy and it is implemented at different (i. e. institutional, functional and penalty) levels in the public and private sectors. Different forms of government compulsion are applied where other methods have failed. As definite means (ultima ratio) in the fight against corruption is used the protection given by criminal law norms, providing for the imposition of a criminal penalty. The features of such protection are the subject of study in the lecture course "Criminal law aspects of corruption" offered by the Department "National and International Security." The course covers the features of those types of crime that range over a large number of corrupt behavior. By using the achievements of criminal science the course aims to enrich education in the field of national security.
РЕЗЮМЕ: Корупцията е един основните проблеми в съвременното българско общество. Ето защо нейното противодействие има решаващо значение за политиката на национална сигурност и се осъществява на различни нива в държавния и частния сектор (институционално, функционално, санкционно). Различните форми на държавна принуда се прилагат, когато останалите способи са били неуспешни. Крайно средство (ultima ratio) в противодействието на корупцията е защитата, дадена чрез нормите на наказателното право, предвиждащо налагане на наказание за извършено престъпление. Нейните особености са предмет на изучаване в курса „Наказателноправни аспекти от корупция“, предлаган от Департамент „Национална и международна сигурност“. В него се изучават особеностите на онези видове престъпления, които обхващат различните видове корупционно поведение. Целта на курса е - като използва достиженията на наказателноправната наука - да обогати обучението в сферата на националната сигурност.

Item Type:Conference or Workshop Item (Speech)
Additional Information:TITLE: Criminal protection against corruption as part of university education in national security, AUTHOR: Ralitsa Kostadinova
Uncontrolled Keywords:корупция, наказателно право, подкуп, национална сигурност, Corruption, Criminal Law, Bribery, National Security
Subjects:Education > Higher education
Law > Criminal law
Law > Penal/criminal law. Criminal procedure
ID Code:1872
Deposited By: Ralitsa Kostadinova
Deposited On:18 Sep 2013 13:44
Last Modified:18 Sep 2013 13:44

Repository Staff Only: item control page