Въведение: Лексикологията и общата наука за езика

Касабов, Иван (2013) Въведение: Лексикологията и общата наука за езика. In: Проблеми на общата лексикология. Българска лексикология и фразеология, 3 . Академично издателство "Марин Дринов", София, pp. 9-10. ISBN 9789543226726

Full text not available from this repository.

Abstract

"Проблеми на общата лексикология" е трети том от проекта „Комплексно изследване на българската лексика и фразеология като част от културното наследство и националната идентичност”.
Книгата е композирана в две части. В първата част се разглеждат основните проблеми на общата лексикология: думата като основна единица на езиковата знакова система, общата й семантична характеристика, лексикалното й значение и типовете значения, типове значения на думата и типовете лексикографски дефиниции, методите за изследване на значението й. Централна тема на втората част е обосноваването на семиотичен модел на думата-знак. Специално са разгледани разнообразните системно-структурни отношения в лексиката. Подробно са обсъдени специфичните проблеми на арбитрарността и мотивираността на езиковия знак, както и така наречената вътрешна форма на думата. Последната глава се занимава с отношенията между идиолектно, социолектно и реторично в езика и с резултатите от техните взаимодействия – езикова култура, кич и просторечие.

Item Type:Book Section
Subjects:Language. Linguistics. Literature > Language
ID Code:2130
Deposited By: проф. д.н. Иван Касабов
Deposited On:06 Mar 2014 11:11
Last Modified:06 Mar 2014 11:11

Repository Staff Only: item control page