Improving research student writing skills: learning through experience

Dimitrova-Gjuzeleva, Svetlana (2014) Improving research student writing skills: learning through experience. In: Езикът - наука и практика : Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. Мария Грозева-Минкова. Нов български университет, София, pp. 540-549. ISBN 9789545358104

[thumbnail of Statia_SvetlaDimitrova_Sbornik-Maria-Grozeva.pdf]
Preview
PDF
Statia_SvetlaDimitrova_Sbornik-Maria-Grozeva.pdf

248kB

Abstract

Във фокуса на внимание в настоящата статия е подобряването на научноизследователските умения на магистрите и докторантите в областта на приложната лингвистика и методиката на чуждоезиковото обучение, както и оптимизирането на научното ръководство и съдържанието на подготвителните курсове, които университетските преподаватели им предлагат за повишаване качеството на техните научни дисертации. Опитът показва, че компетентностите, необходими на студентите за провеждане на самостоятелното научно изследване и написването на дисертационния труд, се развиват много по-успешно ако теоретичната им подготовка се съчетае не с отделни задачи върху чужда за тях проблематика и/или разглеждане и критичен анализ на произволно подбрани текстови образци от академичния дискурс, а с учебни симулации, свързани с провеждането на малко по мащаб научно изследване на конкретен проблем, касаещ научните интереси на студентите и/или преподавателската им практика и докладването му в научен реферат под прякото ръководство на научния ръководител през целия процес на работа - от идентифицирането на проблема и конкретизирането на изследователските въпроси и задачи до създаването на финалния писмен продукт и устното представяне на резултатите от изследването пред колегите, с последващо обсъждане и (само-)оценка на качествата на работата и усвоените академични умения.

Item Type:Book Section
Subjects:Education > Higher education
Language. Linguistics. Literature > Applied linguistics
ID Code:2384
Deposited By: Assoc. Prof. Svetlana Dimitrova-Gjuzeleva
Deposited On:10 Oct 2014 10:01
Last Modified:20 Oct 2015 14:27

Repository Staff Only: item control page