Съвременен поглед върху една съществена част от данъчната политика – данъчно-осигурителния процес

Младенов, Младен (2014) Съвременен поглед върху една съществена част от данъчната политика – данъчно-осигурителния процес. Право, политика, администрация (4). ISSN 2367-4601

[thumbnail of index.html] HTML
index.html

15kB
[thumbnail of M-Mladenov-пълен-текст.pdf]
Preview
PDF
M-Mladenov-пълен-текст.pdf

567kB

Official URL: http://www.lpajournal.com/%D1%82%D0%BE%D0%BC-1-%D0...

Abstract

ABSTRACT: The article is based on one new, actual reading of internal logical connection among three mutually dependent each other systems – the politics, the tax policy and tax-social security system. Instead of traditional research of material tax and social security legislation, regularizing the different types of taxes, the effort of consideration of procedural tax-social security legislation is made, in the light of legislative initiatives, legislative approach and its influence over legal subjects (citizens, business and authorities). The normative developments are subject of objective critical analysis. The approach is interdisciplinary, to be guaranteed the scientific broadness and soundness of the text.
РЕЗЮМЕ: Статията е изградена върху един нов, актуален прочит на вътрешната логическа свързаност между три взаимно обуславящи се една друга системи – политиката, данъчната политика и данъчно-осигурителния процес. Направен е опит вместо традиционното изследване на материалното данъчно и осигурително законодателство, уреждащо различните видове данъци и осигуровки, да се разгледа процесуалното данъчно-осигурително законодателство, през призмата на законодателните инициативи, нормотворческия подход и влиянието му върху правните субекти (граждани, бизнес и органи на власт). Нормативните развития са подложени на обективен критичен анализ. Подходът е интердисциплинарен, за да бъде гарантирана научната широта и издържаност на текста.

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:Tax Policy, Tax-Social Security Process, National Revenue Agency, Legislation, Law, данъчна политика, данъчно-осигурителен процес, Национална агенция за приходите, законодателство, право
Subjects:Law > Administrative law
Law > Constitutional and administrative law
Law > Different aspects of law
Law > Law. Philosophy and theory
Law > Powers of the state, state authority. Legislature. Judicial authorities
Political sciences > Political sciences. Theory and philosophy
Public administration > Government service
Public administration > Public administration
ID Code:2408
Deposited By: Dr Mladen Mladenov
Deposited On:04 Nov 2014 09:17
Last Modified:04 Nov 2014 09:17

Repository Staff Only: item control page