Някои особености на отстъпителните съюзи и отстъпителното отношение в български и италиански език

Давидова, Десислава (2011) Някои особености на отстъпителните съюзи и отстъпителното отношение в български и италиански език. Чуждоезиково обучение (5). pp. 13-22. ISSN 0205-1834

[thumbnail of statia2_cheo.doc] MS Word
statia2_cheo.doc
Restricted to Registered users only

112kB

Abstract

ABSTRACT: Il presente articolo tratta dеlle congiunzioni concessive italiane e bulgare e la loro realiazzazione contestuale a seconda della concordanza dei tempi nelle due lingue. Un altro elemento da prendere in considerazione è il ruolo delle congiunzioni concessive nell’interpretazione del rapporto concessivo. Risulta che esse non costituiscono solo un legame fra due fatti direttamente contrastanti. Il contrasto può rivelarsi anche indiretto e questo fatto dipende dalla presenza di un elemento intermedio della catena – l’elemento sottinteso della conseguenza aspettata, parte della logica generale delle cose.
РЕЗЮМЕ: Обект на статията са италианските и българските остъпителни съюзи и реализацията им в контекста в зависимост от съгласуването на времената в двата езика. Друг важен момент е тяхната роля в интерпретацията на остъпителното отношение. Оказва се, че те не са само връзка между две директно противоречащи си събития. Противоречието може да бъде и индиректно и тази индиректност е резултат от наличието на междинния елемент от звеното – подразбраният елемент на очаквано следствие, част от общата логика на нещата.

Item Type:Article
Subjects:Language. Linguistics. Literature > Language
ID Code:2417
Deposited By: Dessislava Davidova
Deposited On:02 Dec 2014 08:10
Last Modified:02 Dec 2014 08:10

Repository Staff Only: item control page