Развитие на продуктовия дизайн в съвременния жилищен интериор - мебели за седене : Автореферат на дисертационен труд за придобиване на научна и образователна степен "доктор" по 8.2. Изобразително изкуство (интериорен дизайн)

Анев, Светослав (2014) Развитие на продуктовия дизайн в съвременния жилищен интериор - мебели за седене : Автореферат на дисертационен труд за придобиване на научна и образователна степен "доктор" по 8.2. Изобразително изкуство (интериорен дизайн). PhD thesis, Нов български университет.

[thumbnail of F41579.pdf]
Preview
PDF
F41579.pdf

261kB

Abstract

Дисертационният труд "Развитие на продуктовия дизайн в съвременния жилищен интериор - мебели за седене" разглежда, изследва и анализира мебелите за седене като обект на продуктовия дизайн в различните им разновидности, предназначени за зоните за почивка и отдих в жилищния интериор. Основна цел е изследването на този тип мебели от гледна точка на съвременното им развитие, дизайн, формообразуване, технологичен напредък и съвременни тенденции, влияещи върху тяхната еволюция. Проведено е обстойно историческо проучване на развитието на мебелите за седене, в което се изследват връзките между мебелите за седене от времето на първите цивилизовани общества до съществуващите съвременни образци от 21век. Разгледана е една от съвременните тенденции, широко навлизаща в областта на интериорния и мебелен дизайн, предназначен за жилищен интериор, касаеща проблеми, свързани с екологията и устойчивият дизайн. Разбирането на важността на жизнения цикъл на продукта е толкова важен, колкото и изборът на материал - това е начина, чрез който използваните материали могат да променят обикновенния дизайн в устойчив. Основен елемент в дисертацията се явява изследването на ключовите фактори, тласкащи напред развитието на съвременните мебели за седене, пряко свързани с динамичното навлизане на различни видове нови технологии и материали, които оказват пряко влияние върху формирането на съвременния дизайн, както и случващите се различни процеси в обществото, свързани с промените в начина на живот в съвременното жилище.

Item Type:Thesis (PhD)
Subjects:Arts.Fine and Decorative arts > Decorative arts. Design
ID Code:2460
Deposited By: Ph.D. Svetoslav Anev
Deposited On:30 Dec 2014 11:42
Last Modified:30 Dec 2014 11:42

Repository Staff Only: item control page