Тенденции в съвременния експозиционен дизайн, визуалните изкуства и новите технологии : Автореферат на дисертационен труд за придобиване на научна и образователна степен "доктор"

Риналди, Анета (2013) Тенденции в съвременния експозиционен дизайн, визуалните изкуства и новите технологии : Автореферат на дисертационен труд за придобиване на научна и образователна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

[thumbnail of F42255.pdf]
Preview
PDF
F42255.pdf

598kB

Abstract

Цел на дисертационния труд е анализът на визуалните изкуства и комуникациите днес, подложени на радикални изменения, обусловени от навлизането на дигиталните технологии във всички сфери на съвременния живот. Следвайки поставената цел, в дисертационния труд е очертана ролята на съвременния експозиционен дизайн и визуалните изкуства в цялостния културен живот, изследвайки взаимовръзката и взаимодействието им с културата, науката и изкуствата. Разгледани и анализирани са конкретните приложения на дигиталните технологии в експозиционния дизайн и визуалните изкуства по света и у нас, давайки им нови форми и съдържание. Анализът е разширен в едно по-нататъшно изследване на влиянието на дигиталните технологии за създаване на нови стилове и естетика. Подробно и задълбочено са анализирани считаните за най-добри музейни експозиции във водещи страни в света. Особено внимание е обърнато и е изследвано участието на българския експозиционен дизайн в световната култура. Анализирани са нови методи в рекламния дизайн, с използване на съвременните графични софтуерни продукти. Разработена е методология за дистанционно онлайн обучение по експозиционен и графичен дизайн като неизбежна стъпка в бъдещото университетско обучение. Описана е програмната структура и е приложен учебен материал. Приложени са някои авторски работи, които представляват практическа част от собствените научни и творчески търсения във визуалните изкуства и комуникации в условията на съвременните дигитални технологии.

Item Type:Thesis (PhD)
Subjects:Arts.Fine and Decorative arts > Decorative arts. Design
ID Code:2461
Deposited By: Repository Editor
Deposited On:30 Dec 2014 11:31
Last Modified:30 Dec 2014 11:31

Repository Staff Only: item control page