Корпоративната идентичност в интериора : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по 8.2. Изобразително изкуство

Върбев, Софрони (2013) Корпоративната идентичност в интериора : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по 8.2. Изобразително изкуство. PhD thesis, Нов български университет.

[thumbnail of F54237.pdf]
Preview
PDF
F54237.pdf

901kB

Abstract

Дисертационният труд е изследване на корпоративната идентичност в интериора и систематизиране на средствата за нейното постигане. Тя е новосъздаден феномен, плод на развитието на фирмената идентичност и стремежът на организационните субекти да се идентифицират в актуалната икономическа и социална среда възможно най-пълноценно. В последно време фирмената идентичност се обогати с много нови системи и практики на реализиране. Това поражда нуждата от изследване и систематизиране на новите възможности и проявления. В дисертационния труд се проследява пътя на развитието на графичната символност през генезиса на корпоративната идентичност до нейната многостранна изява в съвременния интериор. Методологията на изследване се крепи на предварително определена структура на типовете интериорни обекти с реализирана корпоративна идентичност. По нея е изградена и структурата на самия дисертационен труд. Поле на изследване са огромен брой фирмени и обществени обекти, където корпоративната идентичност се проявява изразително. Предмет на изследване са различни структурни елементи, които създават разпознаваемост. Стига се до извода, че при корпоративната идентичност в интериора не може да се постави рязка граница между визуалните и другите идентификационни белези, тъй като те са в непрекъсната връзка и взаимозависимост. Като краен резултат на дисертационния труд са синтезирани и систематизирани 23 средства за постигане на корпоративна идентичност в интериора самостоятелно или в комбинация.

Item Type:Thesis (PhD)
Subjects:Arts.Fine and Decorative arts > Decorative arts. Design
ID Code:2464
Deposited By: asistent Sofroni Varbev
Deposited On:30 Dec 2014 11:54
Last Modified:30 Dec 2014 11:55

Repository Staff Only: item control page