Светлината - основно изразно средство в компютърната триизмерна визуализация на интериорни и екстериорни пространства : Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по 8.2. - Изобразително изкуство (интериорен дизайн)

Жаблянов, Явор (2013) Светлината - основно изразно средство в компютърната триизмерна визуализация на интериорни и екстериорни пространства : Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по 8.2. - Изобразително изкуство (интериорен дизайн). PhD thesis, Нов български университет.

[thumbnail of F58690.pdf]
Preview
PDF
F58690.pdf

514kB

Abstract

Дисертационният труд е посветен на изследването на основната роля на светлината и осветлението за реалистично визуализиране на компютърно генерирани триизмерни интериорни и екстериорни пространства. Темата е изключително актуална, тъй като компютърното проектиране като цяло и в частност триизмерната визуализация на архитектурни обекти привличат вниманието през последните години на все повече творци и дизайнери. Границите на изследването не се свеждат само до чисто визуалната страна на осветлението. Те обхващат и технологичния процес на компютърната симулация на реалността. Разбирането на природата и поведението на светлината е основата, без която не може да се работи в областта на изобразителните и визуални изкуства - живописта, скулптурата, фотографията, кинематографията, както и при изграждане на визуален образ чрез съвременните средства за компютърна триизмерна визуализация. В дисертационния труд светлината се разглежда като основно изразно средство за визуализация на екстериорни и интериорни пространства в триизмерната компютърна графика, тъй като тя има най-голям и според мен основен принос за изграждането на реалистични изображения на виртуалните архитектурни образи, които се създават в триизмерния софтуер. Обектът на изследване е светлината, като физичен феномен, сложната система за визуалното й възприемане от човека и алгоритмите да симулиране на нейното поведение и характеристики в компютърните триизмерни програми. Предмет на изследването са различните видове осветление на архитектурни пространства в реалността и в триизмерните графични програми за моделиране и визуализация, концепцията при избор на осветление, както и методите за композиране и манипулиране на осветителни тела.

Item Type:Thesis (PhD)
Subjects:Arts.Fine and Decorative arts > Decorative arts. Design
ID Code:2467
Deposited By: Mr Yavor Zhablyanov
Deposited On:30 Dec 2014 12:12
Last Modified:30 Dec 2014 12:12

Repository Staff Only: item control page