Тялото на художника в изкуството на прехода : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 8.2. "Изобразително изкуство", научна специалност "Изкуствознание и изобразително изкуство"

Занков, Венцислав (2013) Тялото на художника в изкуството на прехода : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 8.2. "Изобразително изкуство", научна специалност "Изкуствознание и изобразително изкуство". PhD thesis, Нов български университет.

[thumbnail of F63960.pdf]
Preview
PDF
F63960.pdf

3MB

Abstract

Дисертационният труд ТЯЛОТО НА ХУДОЖНИКА В ИЗКУСТВОТО НА ПРЕХОДА изследва появата и употребите на тялото на художника в съвременното изкуство в период исторически определен от социално-политическите промени, настъпили във времето между 10.11.1989 и 01.01.2007 в България като преходен. В основата на динамиката на това историческо време е преминаването на обществото, държавното управление и икономиката от тоталитарен режим на управление към демократичен с икономически принципи на пазарна икономика, довели влизането на България в Европейския съюз през 2007 година. Изследването има за цел, да разкаже и обясни как и защо, артистът чрез собственото си тяло се свързва със света, реагира, усвоява и изразява съдържанията му. Дисертационният труд е структуриран в контекста на социално - политическата и културна рамка на историческото време. Посочени са характеристиките на Прехода, с кризата на политическото представителство, на властта, йерархиите, и съответно артистичните реакции, като смъкващи маските на репрезентативността. Детайлно е разработено разбирането за тялото на художника като инструмент и работно поле за проектиране кризите на екзистенциалното, дефинирани от социално - политическото, с дефицита на морал, справедливост, култура. Дисертационният труд на В. Занков е важен принос към осветяването на един много динамичен и противоречив период от българското изкуство и е основополагащ за разбиране появата и развитието на пърформанса, акционизма, бодиарта, хепънинга на художествена сцена в България.

Item Type:Thesis (PhD)
Subjects:Arts.Fine and Decorative arts > History of arts
ID Code:2470
Deposited By: Repository Editor
Deposited On:30 Dec 2014 12:18
Last Modified:30 Dec 2014 12:18

Repository Staff Only: item control page