Българските наречия за начин и техният италиански превод в "Бай Ганьо" от А. Константинов

Давидова, Десислава (2014) Българските наречия за начин и техният италиански превод в "Бай Ганьо" от А. Константинов. In: Езикът - наука и практика : Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. Мария Грозева-Минкова. Нов български университет, София, pp. 376-396. ISBN 9789545358104

[thumbnail of Gli avverbi di modo e Baj Ganjo.doc] MS Word
Gli avverbi di modo e Baj Ganjo.doc

159kB

Abstract

ABSTRACT: The article is a comparative study of the Bulgarian adverbs of manner used in Aleko Konstantinov’s Bai Ganyo and their translation into Italian. The Bulgarian adverbs of manner have been rendered through a variety of syntactic decisions in Italian. Namely, forms ending in the suffix – mente, masculine adjectives in the singular functioning as adverbs, adverbial phrases made up of a noun + preposition. Very often in the Italian translation there is no adverb but varied syntactic structures instead. The transformations which the Bulgarian adverb undergoes in its Italian translation reveal that in most cases it has been translated with either adjectival or noun phrases + prepositions, i.e. we observe substantivisation in the Italian verb phrase.
РЕЗЮМЕ: Статията разглежда в съпоставителен план българските наречия за начин, употребени в книгата “Бай Ганьо” на Алеко Константинов и техния италиански превод. Българското наречие за начин се трансформира в синтактично разнообразни решения в италиански език. Съответстват му формите със суфикс –mente, качествени прилагателни от м.р.ед.ч. с функцията на наречия, адвербиални изрази, представени от съществително + различни предлози. В много случаи в италианския превод наречието липсва - там са предложени варианти с разнороден синтаксис. Трансформациите, които българското наречие за начин претърпява в превода си на италиански, показват, че в значителна част от случаите българското наречие е преведено с именни елементи – прилагателно и съществително в съчетание с предлог, тоест, наблюдава се номинализация на италианската глаголна синтагма.

Item Type:Book Section
Subjects:Language. Linguistics. Literature > Comparative linguistics
ID Code:2585
Deposited By: Dessislava Davidova
Deposited On:30 Jun 2015 14:09
Last Modified:01 Jul 2015 13:40

Repository Staff Only: item control page