Поглед към някои употреби на простото деепричастие (gerundio semplice) в италиански език в съпоставителен план с български език

Давидова, Десислава (2009) Поглед към някои употреби на простото деепричастие (gerundio semplice) в италиански език в съпоставителен план с български език. Годишник на департамент "Чужди езици и литератури". ISSN 1313-7875

[thumbnail of За простото деепричастие в италиански език и неговите съответствия на български-2.doc] MS Word
За простото деепричастие в италиански език и неговите съответствия на български-2.doc

101kB

Official URL: http://ebox.nbu.bg/cel/cult04.html

Abstract

ABSTRACT: An overview of some uses of the gerund (gerundio semplice) in Italian in contrastive analysis with Bulgarian.
The object of the article is contrastive analysis of the use of the Italian simple verbal adverb in some contemporary Italian literary works and their translation into Bulgarian. The common gerundio semplice in the Italian text is not as widespread in the Bulgarian translation which would rather revert to descriptive structures, personal and impersonal verb forms.

РЕЗЮМЕ: Обект на статията е контрастивен анализ на употребата на италианското просто деепричастие в няколко съвременни италиански произведения и превода им на български. Широко използваната форма gerundio semplice в италиански език намира слаб отзвук в българския превод, където има предпочитание към описателни конструкции, лични и нелични глаголни форми.

Item Type:Article
Subjects:Language. Linguistics. Literature > Comparative linguistics
ID Code:2586
Deposited By: Dessislava Davidova
Deposited On:30 Jun 2015 14:08
Last Modified:01 Jul 2015 13:07

Repository Staff Only: item control page