Мултикултурна бизнес среда – управленски подходи, ценности, тенденции и стереотипи

Хаджиев, Кристиян (2016) Мултикултурна бизнес среда – управленски подходи, ценности, тенденции и стереотипи. Икономическа мисъл (2). pp. 3-18. ISSN 0013-2993

[thumbnail of statija_Ik_misul_2016_Multicultural_business_enviorment-1.docx] MS Word
statija_Ik_misul_2016_Multicultural_business_enviorment-1.docx

196kB

Official URL: http://www.iki.bas.bg

Abstract

В статията обект на изследване е изграждането на система от процедури и подходи за управление в условията на мултикултурна бизнес среда. Идентифицират се тенденциите, стереотипите и въздействието на културните различия върху ценностите в работния процес. Анализират се инструментите за оценка на предизвикателствата, пред които е изправен мениджмънта в организацията и обществото. Фокусът се поставя върху анализа на петте детерминанти (5-D модел) на Хеерт Хофстеде за измерване и сравнение на националните култури: Разстояние до властта (Power Distance), Индивидуализъм срещу колективизъм (Individualism versus Collectivism), Мъжественост срещу Женственост (Masculinity versus Femininity), Избягване на несигурността (Uncertainty Avoidance), Дългосрочна срещу краткосрочна ориентация (Long-Term versus Short-Term Orientation). В обхвата на изследването са предимствата (повишена адаптивност, полифункционални умения, многообразие от гледни точки, по-ефективно управление) и предизвикателствата (комуникация, нежелание за промяна, интегриране на разнообразието в работните политики). Обосновава се тезата, че познаването на културните ценности, стереотипи и културни тенденции не е достатъчно за ефективното лидерство и управление на човешкия капитал в една мултикултурна организация. Необходимо е това знание да бъде приложено в практиката чрез различни модели на управление и методи на мотивация на хората за постигане на оптимална ефективност в работния процес. На тази базата са формулирани изводи и препоръки за повишаване ефективността на мениджмънта в мултикултурна среда.

Item Type:Article
Subjects:Economic and business Administration > Organizational behavior
ID Code:3100
Deposited By: доц. д-р Кристиян Хаджиев
Deposited On:27 Sep 2016 13:38
Last Modified:27 Sep 2016 13:38

Repository Staff Only: item control page