Дигитални медии и работа с художествени текстове в обучението по немски език като чужд

Савова, Елена (2016) Дигитални медии и работа с художествени текстове в обучението по немски език като чужд. Чуждоезиково обучение. ISSN 0205-1834 (In Press)

[thumbnail of Statia Elena Savova 15.09.2016.docx] MS Word
Statia Elena Savova 15.09.2016.docx
Restricted to Repository staff only

83kB

Abstract

Настоящата статия представя възможности за използване на дигитални медии и технологии при работата с художествени текстове в обучението по немски език като чужд. В този контекст се разглеждат въпросите за значимостта на дигиталните медии и за техните херменевтични и дидактически полезни свойства (достъпност, мултимедиалност/хипермедиалност, интерактивност). На основата на теоретична и методическа литература са представени отделни възможности за използване на различни електронни ресурси, учебни материали, електронни приложения, платформи, инструменти, функции, видове задачи. По този начин се подкрепя тезата, че дидактически осмисленото използване на дигиталните медии допълва и обогатява традиционния репертоар от учебни дейности при работа с текстове от чуждоезична художествена литература. То е подчинено не само на изграждане на общите комуникативни умения на изучаващите чужд език, но и на стимулиране на творческото мислене и поведение, на изграждане на осъзнати и автономни учещи, на развиване на естетическа и медийна компетентност. Налага се изводът, че за постигане на тези цели в настоящата практика на чуждоезиково обучение чрез художествена литература се използват предимно свойствата на дигиталните медии „достъпност“ и „мултимедиалност/хипермедиалност“, като в последно време се оползотворява все повече и свойството „интерактивност“. Съществуващите разработки показват стремеж към съобразяване както с иновативните начини на преподаване и общуване, така и с естетическите свойства на литературните творби.

Item Type:Article
Subjects:Language. Linguistics. Literature > Foreign language studying
ID Code:3112
Deposited By: Dr. Elena Savova
Deposited On:30 Sep 2016 08:46
Last Modified:30 Sep 2016 08:46

Repository Staff Only: item control page