Митологичните ядра и сюжетните трансформации в преподаването и творчеството

Попова, Невелина (2013) Митологичните ядра и сюжетните трансформации в преподаването и творчеството. Проблеми на постмодерността, 3 (2). pp. 195-204. ISSN 1314-3700

[thumbnail of Митологичните ядра и сюжетните трансформации в преподаването и творчеството]
Preview
PDF (Митологичните ядра и сюжетните трансформации в преподаването и творчеството)
popova _n. mythodological interpretations.pdf

237kB

Abstract

В контекста на кризата в образованието, този текст разглежда митологичния сюжет като творческа територия, като източник на смисъл и вдъхновение. Актуализира се важността на сюжета - не толкова като разклоняваща се събитийна фабула, в която често се объркваме и я забравяме, а като архетипно смислово ядро, със своя драматургична конфликтност и своя символна натовареност, с доминиращи "вечни" образи, чрез които знаково разпознаваме и осмисляме същия този мит в други контексти.Чрез възможностите на митологичните интерпретации съвременният човек открива "резервния смисъл" на вечния сюжет, превръща се част от големия диалог на времената и културите. Разглеждат се проблемите на визуализацията на мита, представят се различните стратегии при екранизацията на митовете в киното. Би било добре да се преразгледат цялостно възможностите за запознаване и работа с митологичните сюжети - на всички нива на образователния процес.

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:митологичен сюжет, интерпретация, архетип, "неомитология", кинодраматургия, екранизация
Subjects:Arts.Fine and Decorative arts > Cinema
ID Code:3940
Deposited By: Repository Editor1
Deposited On:03 Jan 2019 14:02
Last Modified:08 Jan 2019 08:11

Repository Staff Only: item control page