Интеграция на жизнените функции в съвременното градско развитие (Резюме)

Георгиев, Георги and Ценкова, Саша (1991) Интеграция на жизнените функции в съвременното градско развитие (Резюме). In: Европейки форум - София 91 "Столиците на бъдеща Европа", 8-10 ОКТОМВРИ 1991 г., Университет по архитектура, строителство и геодезия. (Submitted)

[thumbnail of Резюме]
Preview
PDF (Резюме)
Europe Capitals 1989.pdf

1MB

Abstract

Търсенето на нови средства и метода за управление на механизмите на градското развитие налага изследванията, посветени на отделни аспекти на функционирането на града, да бъдат все по-тясно обвързани с икономиката, социологията, екологията. Необходимо е критично преосмисляне на функционалистичните градоустройствени принципи, доказали своята непълноценност, довели до изолация на функциите, до нарушаване на цялостта и интегралността на града. За тази цел със средствата на системно-структурния подход е изяснена интеграцията на жизнените функции като обективна закономерност, управляваща механизмите на градското развитие, дефинирани са нейните специфични проблеми. За изразяване на взаимодействието на функцията обитаване с останалите е създадена динамична вариантна система от градоустройствени модели на интеграцията, съответстващи на иерархичните нива на града. Творческо прилагане на моделите за интегрирана среда създава възможности за регулиране на динамиката на отношението труд-обитаване-обществено обслужване-отдих, за отстраняване на съществуващите екологически, технически и социални конфликти. В този смисъл е разгледано взаимоотношението на функциите обитаване-отдих, посочени са деформациите в тяхното пространствено разграничаване, а така също перспективните тенденции и възможностите за интегриране. Управлението и регулирането на интеграцията е потенциална възможност за повишаване на икономическата ефективност на съвременното градоустройствено проектиране в новите икономически условия.

Item Type:Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects:Arts.Fine and Decorative arts > Architecture. Landscape arts
Earth and environmental sciences > Ecology. Environmental preservation
Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
ID Code:4019
Deposited By: Prof. Georgi Nikolov Georgiev
Deposited On:15 Feb 2019 14:21
Last Modified:15 Feb 2019 14:21

Repository Staff Only: item control page