Оценяване на етичността на кибер атаки като елементи на хибридната война

Георгиев, Венелин (2018) Оценяване на етичността на кибер атаки като елементи на хибридната война. In: Асиметрични заплахи, хибридни войни и влиянието им върху националната сигурност : Международна научна конференция : Сборник научни трудове. Нов български университет, София, pp. 51-58. ISBN 9786197383096

[thumbnail of Корица]
Preview
Image (JPEG) (Корица)
Asimetrichni_zaplahi.jpg

797kB
[thumbnail of Съдържание]
Preview
PDF (Съдържание)
Content_Asimetrichni_zaplahi.pdf

74kB
[thumbnail of Оценяване на етичността на кибер атаки като елементи на хибридната война]
Preview
PDF (Оценяване на етичността на кибер атаки като елементи на хибридната война)
51_58_Asimetrichni_zaplahi.pdf

318kB

Abstract

РЕЗЮМЕ: Хибридната война се превърна в съвременна, модерна концепция за противопоставяне, в съдържанието на която сс включват кибертаките. Последните по своята същност в повечето случаи се незаконни, но едновременно с това е важно да се отчита спазването на етични правила на противоборството в киберпространството. В доклада се прави преглед на съществуващи рамки от критерии за оценяване етичността на кибератаки и на възможностите за гяхното приложение на базата на нормите от международното право.
ABSTRACT: Hybrid war has become a modern concept of opposition, the contents of which include cyber attacks. The cyber attacks are in most cases illegal, but at the same time it is important to take into account the observance of the ethical rules of cybercrime. The report examines existing frameworks of criteria for assessing the ethics of cyber attacks and the possibilities for their application on the basis of the rules o f international law.

Item Type:Book Section
Uncontrolled Keywords:хибридна война, кибератака, етика, международно хуманитарно право,етика на правото за използване на сила, етика на начина за използване на сила; hybrid war, cyber attack, ethics, international humanitarian law, ethics of the right to use force, ethics o f the use of force
Subjects:Education > Higher education
Logic.Ethics (Moral philosophy).Esthetics. > Ethics (Moral philosophy)
Law > International law. International public law.
Law > Powers of the state, state authority. Legislature. Judicial authorities
Mathematics
Philosophy > Specific philosophical schools and viewpoints
Public administration > Public safety. International safety
ID Code:4035
Deposited By: доц. д-р Венелин Георгиев
Deposited On:26 Feb 2019 12:11
Last Modified:27 Feb 2019 10:52

Repository Staff Only: item control page