Административните договори за предоставяне на финансова подкрепа

Младенов, Младен (2019) Административните договори за предоставяне на финансова подкрепа. Бюджетни практики (2). ISSN 2603-5464

Full text not available from this repository.

Official URL: https://praktiki.bg/?issue=477&page=inner&id=8031

Abstract

Един сравнително нов правен институт в българската нормативна система – административният договор – повдига множество практически въпроси и формира предизвикателства пред служителите от всички нива и дейности на организациите в публичния сектор, но особено в областта на вътрешния контрол и вътрешния одит.
Този особен вид договор бе въведен по законодателен път в един специален нормативен акт - Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), обнародван в „Държавен вестник“ брой 101 от 22 декември 2015 година. Според законовата дефиниция на § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на този закон "Административен договор" е изрично волеизявление на ръководителя на управляващия орган за предоставяне на финансова подкрепа със средства от ЕСИФ, по силата на което и със съгласието на бенефициента се създават за бенефициента права и задължения по изпълнението на одобрения проект. Административният договор се оформя в писмено споразумение между ръководителя на управляващия орган и бенефициента, заместващо издаването на административен акт.

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:административен договор, ЗУСЕСИФ, институционална рамка, административен контрол, проблемни полета
Subjects:Economic and business Administration > Accounting
Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
Economic and business Administration > Finance. Banks and banking
Economic and business Administration > Organizational behavior
Law > Administrative law
Law > Constitutional and administrative law
Law > Contractual law, law of obligation
Law > Different aspects of law
Law > Powers of the state, state authority. Legislature. Judicial authorities
Mass communications > Public relations
Public administration > Administration of public safety and related fields
Public administration > Civil services
Public administration > Government service
Public administration > Government work forces
Public administration > Public administration
Radiocommunications
ID Code:4066
Deposited By: Repository Editor1
Deposited On:12 Apr 2019 07:59
Last Modified:25 Mar 2020 10:34

Repository Staff Only: item control page