Условното осъждане по българското наказателно право

Костадинова, Ралица (2019) Условното осъждане по българското наказателно право. Нов български университет, София. ISBN 9786192330682

[thumbnail of Корица]
Preview
Image (JPEG) (Корица)
cover-uslovnoto-osyjdane-01_372x548_pad_8caf3d313d.jpg

4MB
[thumbnail of Съдържание]
Preview
PDF (Съдържание)
1-12.pdf

140kB

Official URL: http://bookshop.nbu.bg/bg/books/view/uslovnoto-osy...

Abstract

Условно осъждане е класически институт на наказателното право, въведен в България през 1904 г. Понастоящем той се прилага по отношение на около 16 хиляди лица годишно, което е приблизително 50 % от всички осъдени лица. Въпреки дългата му история и широкото му прилагане по наказателни дела, до момента в българската правна литература липсва задълбочено монографично изследване по въпроса.

Книгата съдържа четири глави, в които пълно и всестранно са разгледани проблемите на условното осъждане по българското наказателно право. Първата глава съдържа историко-правно изследване на разглеждания институт и изяснява неговата правна същност. В следващата втора глава последователно са анализирани предпоставките за прилагане на условното осъждане. Тяхното изясняване цели увеличаване на ефективността на института чрез улесняване на неговото законосъобразно прилагане. В глава трета се въвежда понятието „режим на условно осъждане“ и се изяснява неговото съдържание и продължителност. Отделено е специално внимание на правните последици от неговото спазване/неспазване. Последната, четвърта глава на книгата разглежда европейската перспектива пред условното осъждане. Тя е посветена на развитието на взаимното признаване на решения за надзор на условно осъждане в международните актове и в правото на ЕС. Във връзка с това се разглеждат конкретните въпроси на производството по признаване и изпълнение на решения за пробационни мерки, постановени в държава–членка на ЕС, както и на производството по изпращане на такива решения по българското законодателство.

Item Type:Book
Subjects:Law > Criminal law
Law > Penal/criminal law. Criminal procedure
ID Code:4105
Deposited By: Ralitsa Kostadinova
Deposited On:16 Aug 2019 12:53
Last Modified:16 Aug 2019 12:53

Repository Staff Only: item control page