Модерната сигурност и взаимното признаване на решения за пробация и алтернативни санкции в Европейския съюз

Костадинова, Ралица (2019) Модерната сигурност и взаимното признаване на решения за пробация и алтернативни санкции в Европейския съюз. In: Международна научна конференция "Модерна сигурност и съвременни технологии", 15.03.2019 г., София : сборник научни трудове. Технологии в сигурността. Научно-технически съюз по машиностроене "Индустрия-4.0", София, pp. 404-411.

Full text not available from this repository.

Abstract

В началото на XXI век в резултат на френско-германска инициатива на 27 ноември 2008 г. Съветът на Европейския съюз приема Рамково решение 2008/947/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 година за прилагане на принципа на взаимното признаване към съдебни решения и решения за пробация с оглед на надзора върху пробационните мерки и алтернативните санкции. Основната идея на т. нар. „трансфер на пробационни мерки“ е, че социалната реинтеграция на лицето ще се осъществи по-лесно в страната му на произход или на обичайно пребиваване. От друга страна възможността за трансферът на пробация е гаранция за осъществяване на правото на свободно придвижване на всички гражданите на Европейския съюз. Рамковото решение беше транспонирано в България през 2012 г. със Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняването на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции.

Item Type:Book Section
Subjects:Law > Criminal law
Law > Penal/criminal law. Criminal procedure
ID Code:4132
Deposited By: Ralitsa Kostadinova
Deposited On:15 Oct 2019 05:34
Last Modified:24 Mar 2020 00:13

Repository Staff Only: item control page