Институтът на условното осъждане според Наказателния кодекс от 1968 г.

Костадинова, Ралица (2019) Институтът на условното осъждане според Наказателния кодекс от 1968 г. In: Научна конференция „Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката”, 24.11.2018, УНСС. (Unpublished)

Full text not available from this repository.

Abstract

Настоящият доклад е посветен на института на условното осъждане и новите положения, които въвежда в него Наказателния кодекс от 1968 година. Разгледан е въпросът за законоустановеното изискване за постижимост на генералната и специалната превенция като предпоставка за прилагане на института. Съпоставен е режимът на изпитателният срок в сравнения с уредените в предходните наказателни закони. Отделено е специално внимание на възпитателните грижи като елемент на режима на изпитанието, въведен за пръв път през 1968 г. Очертани са два диференцирани подхода в правната уредба на условното осъждане. Първият, спрямо непълнолетните лица и вторият, свързан с вида на извършеното престъпление и възможността да се изпълни отложеното наказание.

Item Type:Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects:Law > Criminal law
Law > Penal/criminal law. Criminal procedure
ID Code:4134
Deposited By: Ralitsa Kostadinova
Deposited On:15 Oct 2019 05:42
Last Modified:15 Oct 2019 05:42

Repository Staff Only: item control page