Потенциал на съществуващия сграден фонд за създаване на адаптирана жилищна среда за възрастни

Георгиев, Георги Николов (2020) Потенциал на съществуващия сграден фонд за създаване на адаптирана жилищна среда за възрастни. Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия - София = Annuaire de l'Universite d'Architecture, de Genie Civil et du Geodesie - Sofia, 53 (2). pp. 359-369. ISSN 1310-814X

[thumbnail of 7-A6.pdf]
Preview
PDF
7-A6.pdf

1MB

Official URL: https://www.uacg.bg/?p=719&l=1

Abstract

ABSTRACT: Ageing population, together with low birth rates, are significantly modifying the society structure. There is a dramatic shrink of working age population combined with a growing retired population. The societies are looking for a way to keep ageing people staying healthy and remain active as longer as possible. In order to achieve sustainable economic status, the people’s active life will need to be extended. This can be made by creating an environment where becoming old does not necessarily mean being dependent on others. The concept of “ageing in place“ is getting popularity more and more. The demographic change will strongly influence change of human settlements, as urban and housing space must fit to changed people’s needs. The paper is focused on housing architecture for elderly. Due to the accelerating growth of ageing population such task is gaining utmost importance worldwide. Prospective trends in development of manmade environment for elderly people and their relevance to the Bulgarian situation are considered. The paper outlines the results from a research in regard to specific problems and opportunities for developing age-friendly housing in Bulgaria.

РЕЗЮМЕ: Съвременната тенденция на застаряване на населението в глобален мащаб, ведно с ниската раждаемост, значително променят структурата на обществото и на пространствената среда. В интерес на обществото е да се търсят начини за удължаване на активния живот на възрастните хора. Основна роля в това отношение има подходящата организация на средата за обитаване. Концепцията „остаряване в контекст“ придобива все
по-голяма популярност. Промяната във възрастовата структура на обществата означава и промяна в пространствената организация на средата за обитаване, тъй като градът и жилището трябва да отговарят на променените нужди на хората. Поради ускоряващия се ръст на застаряващото население жилищната архитектура за възрастни хора придобива изключително значение в световен мащаб. Статията разглежда тенденциите във формирането на жилищната среда за възрастни хора и някои аспекти за нейното развитие в специфичните условия на България на основа на проучване на експертна група под ръководството на автора.

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:достъпни жилища, адаптирана жилищна среда, остаряване в контекст
Subjects:Arts.Fine and Decorative arts > Architecture. Landscape arts
Economic and business Administration > Economic systems and theory
ID Code:4217
Deposited By: Prof. Georgi Nikolov Georgiev
Deposited On:21 Jul 2020 07:42
Last Modified:27 Jul 2020 12:20

Repository Staff Only: item control page