За лексикалния аналитизъм и синтетизъм: основни теоретични подходи и понятия

Марева, Амелия (2020) За лексикалния аналитизъм и синтетизъм: основни теоретични подходи и понятия. Manual. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

[thumbnail of lexical analyticity syntheticity.pdf] MS Word
lexical analyticity syntheticity.pdf
Restricted to Repository staff only

468kB

Abstract

Съпоставянето на езиците въз основа на техния аналитизъм и синтетизъм традиционно привлича вниманието на поколения лингви¬сти и е предмет на изследвания както с по-общ теоретико-типилоги¬чен характер, така и на разработки с конкретна практико-приложна насоченост. през последните години се лансира едно по-широко тълкуване на понятието "аналитизъм", което дава възможност да се включат наред с описанието на граматични структури и явления от фонологичен и лексикален порядък.
Настоящата статия си поставя за цел: 1) да прецизира в терминологично отношение понятията "лексикален аналитизъм" и "лек¬сикален синтетизъм" и 2) да мотивира използването на преводен корпус при описанието на трансформациите, които се наблюдават в условията на езикови контакти - както при чуждоезиково обучение, така и при превод като се съпоставят два далечно родствени, но типологично близки езици - българския и английския.

Item Type:Monograph (Manual)
Subjects:Language. Linguistics. Literature > Applied linguistics
ID Code:4265
Deposited By: гл. ас. Амелия Марева
Deposited On:05 Oct 2020 09:16
Last Modified:05 Oct 2020 09:16

Repository Staff Only: item control page