Българският жестов език като предмет на лингвосемиотично изследване - методология и изводи

Лозанова, Славина (2018) Българският жестов език като предмет на лингвосемиотично изследване - методология и изводи. In: Научни и практически аспекти на приобщаващото образование: материали от Юбилейна научна конференция с международно участие. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, pp. 260-269. ISBN 9789540745411

[thumbnail of Българският жестов език - предмет на лингвосемиотично изследване.pdf]
Preview
PDF
Българският жестов език - предмет на лингвосемиотично изследване.pdf

312kB

Abstract

РЕЗЮМЕ: Настоящата статия има за цел да представи методологията на проведено изследване върху естествения български жестов език с помощта на лингвосемиотични методи и резултатите от него. Българският жестов език се разглежда като самостоятелен език в неговата системна знакова цялост. Събран и документиран е корпус от жестови текстове на глухи носители на езика, анализирани количествено и качествено, за да се определят спецификите на функциониране на българския жестов език независимо и в контакт с българския вербален език.
ABSTRACT: This article aims to present the methodology of a research conducted on natural Bulgarian sign language using linguo-semiotic methods and its results. Bulgarian sign language is viewed as an autonomous language in its systemic entity. A corpus of sign language video data, produced by native deaf signers has been collected and annotated to determine the specifics of the functioning of Bulgarian sign language independently and in contact with Bulgarian spoken language.

Item Type:Book Section
Additional Information:TITLE: Bulgarian sign language as a subject of the linguosemiotic research – methodology and conclusions, AUTHOR: Slavina Lozanova
Uncontrolled Keywords:лингвосемиотичен анализ, български жестов език, корпус от езикови данни, вербално-жестов билингвизъм,linguo-semiotic analysis, Bulgarian sign language, sign language corpus, sign bilingualism
Subjects:Education > Higher education
Language. Linguistics. Literature > Language
ID Code:4412
Deposited By: д-р Славина Лозанова
Deposited On:11 Aug 2021 12:46
Last Modified:11 Aug 2021 14:13

Repository Staff Only: item control page