Жестов език и жестови системи за езиково и речево развитие на деца с кохлеарна имплантация

Лозанова, Славина (2021) Жестов език и жестови системи за езиково и речево развитие на деца с кохлеарна имплантация. In: Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието: Сборник доклади от международна научна конференция, 23-25 март 2018 г., София. Нов български университет, София, pp. 217-233. ISBN 9786192331467

[thumbnail of 08. Жестов език и жестови системи за езиково.pdf]
Preview
PDF
08. Жестов език и жестови системи за езиково.pdf

1MB

Official URL: https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izda...

Abstract

РЕЗЮМЕ: Кохлеарната имплантация и жестовият език са области, които до неотдавна заемаха двете крайно противоположни позиции на континуума от терапевтични методи за развитие при значителна степен на слухов дефицит. Настоящата статия има за цел да разгледа значението и функционалната роля на жестовия език за езиковото и речево развитие на глухи деца след кохлеарната им имплантация, чрез анализ на литература и опит, потвърден в практиката. Привеждат се доказателства, че общуването в жестов код предпоставя развитието на езиковата способност в ранна детска възраст и не възпрепятства овладяването на вербалния език. В текста се описват модели на езиково планиране, както и техники за говорно стимулиране с помощта на жестов език и/или система от жестове.
ABSTRACT: Cochlear implantation and sign language are areas, which until recently occupied the two extremely
opposite positions on the continuum of methods to deal
with severe hearing loss and its consequences. This
article aims to consider varied roles of sign language in
early hearing and language intervention after cochlear
implantation. There is evidence presented that sign
communication is a prerequisite for language ability
development at early age and doesn’t impede the
acquisition of spoken language. The text describes the
language planning models as well as guiding techniques
for speech stimulation using natural sign language and/
or sign system.

Item Type:Book Section
Additional Information:TITLE: Sign language and sign systems for speech and language development of children with cochlear implants, AUTHOR: Slavina Lozanova Slavina Lozanova*
Subjects:Language. Linguistics. Literature > Language
Medicine and biology > Health policy. Health management. Health care
ID Code:4413
Deposited By: д-р Славина Лозанова
Deposited On:11 Aug 2021 12:11
Last Modified:11 Aug 2021 12:18

Repository Staff Only: item control page