Етичната мода: Бизнес модел и комуникация с потребителя

Савова, Кристина and Темелкова, Стефания (2021) Етичната мода: Бизнес модел и комуникация с потребителя. Медии и обществени комуникации, 48. ISSN 1313-9908

[thumbnail of Етичната мода Савова_Темелкова.pdf]
Preview
PDF
Етичната мода Савова_Темелкова.pdf

408kB

Official URL: https://www.media-journal.info/?p=item&aid=429

Abstract

РЕЗЮМЕ: Статията си поставя за цел да определи специфичните изисквания, на които e необходимо да отговарят етичните марки и с които се предоставя повече информация за етичната мода, за да могат потребителите да направят по-информиран избор, а дизайнерите и производителите да се позиционират по-добре на пазара като етично добра компания. На следващо място се обръща внимание на това, дали дизайнерските продукти посочени като „етични“ са действително отговорни, предвид на всички аспекти, които влизат в тяхното създаване. В модната индустрия, това отново са разходи за труд, производство, използвани материали, транспорт, търговия и цялостно последващо обслужване, заедно с крайното изхвърляне и унищожаване на дрехите или стоките. Всичко това влиза в корпоративната отговорност. Откроена е и връзката с потребителските ценности, за да се провери дали съответната компания е отговорна към техния пазар. Накрая е засегната инициативата, чрез която да се прокара етичната мода в популярното общество и се потвърждава необходимостта от определяне на насоки, които да направят модната индустрия отговорна, за да се гарантира ниво на етичност и възможно най-добри продукти. Те обаче, трябва да бъдат на международно ниво.
ABSTRACT: The aim of this study is to determine the specific requirements that ethical brands need to meet. The ways brands present themselves to provide more information about ethical fashion so that consumers can make more informed choices and designers and manufacturers can better position in the market as an ethically sound company. Special attention is paid to whether the designer products listed as "ethical" are really responsible, given all the aspects that go into their creation. In the fashion industry, these are the costs of labor, production, materials used, transportation, trade, and overall after-sales service, along with the final disposal and destruction of clothing or goods. All this is part of the corporate responsibility and ethics of the brand. The connection with consumer values is also highlighted in order to check whether the respective company understands them and works towards dialogue.

Item Type:Article
Additional Information:Savova, Christina and Stefaniya Temelkova. Ethical fashion: business model and communication with the user
Uncontrolled Keywords:мода, етична мода, бизнес модел, комуникации, потребители Fashion, Ethical Fashion, Business Model, Communications, Consumers
Subjects:Arts.Fine and Decorative arts > Fashion design. Clothing and accessories
Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
Mass communications > Mass communications
ID Code:4489
Deposited By: доц. д-р Кристина Савова
Deposited On:11 Oct 2021 07:12
Last Modified:13 Oct 2021 06:41

Repository Staff Only: item control page